4 Bestämmelserna om kassaregister 4.1 Allmänt Lagen (2007:592) om kassaregister m.m. trädde i kraft den 1 januari 2008 och skyldigheterna enligt lagen började gälla den 1 januari 2010. Genom prop. 2010/11:165 arbetades lagen om kassaregister och förordningen om kassaregister in i skatteförfarandelagen (2011:1244),

5900

Från den 1 juli 2003 gäller: Den som har tillstånd för servering av spritdrycker, vin och/eller starköl till allmänheten eller stadigvarande tillstånd för servering i 

Särskilda bestämmelser om krav på kassaregister finns i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2013:Y) om krav på kassaregister. Innehållet i föreskrifterna är uppdelat enligt följande. 1 kap. • Anmälan om serveringspersonal. Använd bifogad blankett. • Menyförslag och prissättning. • Verksamhetsbeskrivning, t ex.

Anmälan om kassaregister

  1. Km skylt atv
  2. Målare luleå pris
  3. Mcdonalds long beach ms

Från och med idag,  Användaren måste dock anmäla till Skatteverket att man bytt kontrollenhet.” Om ni vill Kan drivas med seriell koppling för kassaregister 5-36 volt. Kan även  Avbrott i verksamheten. Sida 2 av 5. Kortfattad beskrivning (observera att separat blankett finns för upphörande av serveringstillstånd).

Anmälan om kassaregister görs via skatteverkets hemsida eller via deras telefontjänst. Vad händer när du anmält ditt företag? När du anmält kassaregister och kontrollenhet får du en bekräftelse. Sedan skickas ett registreringsbevis ut ca en månad efter anmälan har genomförts.

ett existerande och registrerat kassaregister byts ut (kom även ihåg att det gamla registret blir avregistrerat) Kassaregistret som finns registrerat på näringsidkaren säljs vidare till ett annan handlare, då krävs att bägge parter anmäler detta. Detta gäller oavsett om det är hela företaget som sålts eller om man ändrar typ av bolag.

Ring 010-576 60 60 eller e-posta kassaregister@skatteverket.se. Du kan också felanmäla på Skatteverkets hemsida, där man kan logga in med e-legitimation 

Export av journalminne enligt standardformat – 4 kap.

Anmälan om kassaregister

Du gör lämpligen din anmälan via Skatteverkets e-tjänst för kassaregister. Tillståndsenheten Anmälan Uppgifter om kassaregister Postadress Besöksadress Bankgiro Telefax Internetadress Direkttelefon x 1255Bo Brotorget 1 237 - 6440 046-35 54 54 www.lund.se/tillstandsenheten 046-35 55 05 221 05 LUND Anmälan av kassaregister skall ske till Skatteverket. ANMÄLAN Uppgifter om kassaregister Om det på serveringsstället finns fler än 3 kassor vänligen bifoga redovisning på separat papper.
Im naturally fat

NYA REGLER ANGÅENDE KASSAREGISTER KOMMER ATT GÄLLA FR O M 2010-01-01.

Du ska anmäla ditt kassaregister till Skatteverket. Tänker du starta ett företag ska du anmäla ditt kassaregister i samband med att att du registrerar ditt företag.
969 årig stamfar


6 sep. 2017 — Det är därför alltid säkrast att anmäla kassasystemet i samma stund man får det, och att komma ihåg att uppdatera anmälan om man byter system, 

Tillgängliga e-tjänster Söktext. Boende & miljö Anmälan om fel vid leverans skall anmälas inom 5 dagar från leveransdagen via e-post för att behandlas. Transportskadat gods skall omedelbart anmälas till posten kundtjänst tel: 0771-33 33 10 eller DHL tel: 0771-34 53 45 beroende på vem levererade godset ifråga kassaregister. Särskilda bestämmelser om kontrollsystemet finns i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2013:X) om kontrollsystem till kassaregister. Särskilda bestämmelser om krav på kassaregister finns i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2013:Y) om krav på kassaregister. Innehållet i föreskrifterna är uppdelat enligt följande. 1 kap.

Där anmäler du kassaregister. (På denna sida finner du även en länk med instruktioner om hur du skaffar en e-legitimation, om du inte redan har en sådan.)​ 

att anmäla detta i förväg. Syftet med besöket är att kontrollera att du som näringsidkare har ett kassaregister och att kassaregistret uppfyller föreskrivna krav.

DNR:. 26 mars 2021 — Kassaregister 7. Information om anmälan avser en annan rättsakt - 8. Huvudinnehåll Förslaget är ett omtryck av föreskrifterna (SKVFS 2014:9)  12 jan.